HP LaserJet 1200 Printer series - E Pamiêæ (DIMM)

background image

Pamięć (DIMM)

Niniejszy rozdział zawiera następujące informacje:

Instalacja modułu pamięci DIMM

Sprawdzanie zainstalowanej pamięci DIMM

Usuwanie modułu pamięci DIMM

background image

260 Załącznik E Pamięć (DIMM)

PO