HP LaserJet 1200 Printer series - Papier

background image

Papier

W celu uzyskania optymalnych wyników druku należy używać
typowego papieru o gramaturze 75 g/m

2

. Należy upewnić się, że

papier jest dobrej jakości, bez przecięć, nacięć, naddarcia, plam,
grudek, kurzu, zmarszczek, prześwitów i zawiniętych lub załamanych
brzegów.

Jeżeli nie ma pewności co do rodzaju zakładanego papieru (np. czy
jest to papier dokumentowy lub z odzysku), należy sprawdzić naklejkę
z opisem papieru umieszczoną na jego opakowaniu.

Niektóre rodzaju papieru obniżają jakość druku i powodują
zakleszczanie się materiałów lub uszkodzenie drukarki.

Użycie papieru

Symptom

Rodzaj kłopotu z
używanym papierem

Rozwiązanie

Zła jakość druku lub przylegania
toneru
Problemy z podawaniem
papieru.

Zbyt wilgotny, zbyt szorstki, zbyt
gładki lub gofrowany.
Wadliwa partia papieru.

Należy użyć innego rodzaju
papieru: o stopniu gładkości
100-250 jednostek Sheffield i
zawartości wilgoci 4-6%.

Ubytki, zakleszczanie się lub
zawijanie.

Nieprawidłowe przechowywanie. Papier należy przechowywać na

płasko w opakowaniu
chroniącym przed wilgocią.

Zwiększony poziom szarego
zacienienia tła.

Może być za ciężki.

Użyj lżejszego papieru.

background image

254 Załącznik D Charakterystyka techniczna materiałów

PO

Uwaga

Nie używaj papieru firmowego z napisami wykonanymi tuszami
niskotemperaturowymi używanymi do niektórych rodzajów termografii.

Nie używaj papieru firmowego z wypukłym drukiem.

Utrwalanie toneru na papierze odbywa się za pomocą ciepła i ciśnienia.
Upewnij się, że w używanym papierze kolorowym lub gotowych formularzach
zostały użyte tusze odporne na występowanie temperatury 200° C przez 0,1
sekundy, zachodzące w drukarce.

Duży stopień zawijania się
papieru.
Kłopoty z podawaniem papieru.

Zbyt wilgotny, włókna za krótkie
lub ułożone w złym kierunku.

Użyj papieru z długimi włóknami.
Skieruj wydruk na prostą ścieżkę
wydruku.

Zakleszczony materiał lub
uszkodzenie drukarki.

Wycięcia lub perforacja.

Nie używaj papieru z wycięciami
lub perforacją.

Kłopoty z podawaniem papieru.

Nierówne brzegi.

Użyj papieru dobrej jakości.

Użycie papieru (ciąg dalszy)

Symptom

Rodzaj kłopotu z
używanym papierem

Rozwiązanie

background image

PO

Wskazówki co do używania materiałów 255