HP LaserJet 1200 Printer series - Wspólnota Europejska

background image

Wspólnota Europejska

Niniejszy wyrób zgodny jest z wymogami normy CISPR-22/EN55022
Klasy A. Jest wyrobem Klasy A. W środowisku domowym niniejszy
wyrób może wywołać zakłócenia radiowe, do usunięcia których
użytkownik powinien podjąć stosowne kroki.

background image

246 Załącznik C Charakterystyka techniczna serwera druku

PO