HP LaserJet 1200 Printer series - Deklaracja zgodnoœci

background image

Deklaracja zgodności

Następująca Deklaracja zgodności spełnia wymogi normy ISO/IEC
Guide 22 i EN45014. Identyfikuje wyrób, nazwę i adres producenta
oraz stosowne parametry techniczne uznawane we Wspólnocie
Europejskiej.

background image

PO

Oświadczenia dotyczące przepisów prawnych 247

Deklaracja zgodności

zgodnie z normą ISO/IEC Guide 22 i EN45014

Nazwa producenta:

Hewlett-Packard Company

Adres producenta:

8000 Foothills Blvd.

Roseville, CA 95747-5677 USA

oświadcza, że niniejszy wyrób

Nazwa wyrobu:

Zewnętrzny serwer druku HP JetDirect 175X

Numer modelu:

J6035A

spełnia następujące normy techniczne:

Bezpieczeństwo:

EN60950 (1992) +A1,A2,A3,A4,AII / IEC 950 (1991) +A1,A2,A3,A4

EN60825-1 (1994) / IEC 825-1 (1993), Class 1

GB 4943 (1995)

EMC:

EN 55022 (1998) / CISPR-22 (1997) Class A

GB 9254 (1988)

EN 55024 (1998)

IEC 61000-4-2 (1995); EN 61000-4-2 (1995)

IEC 61000-4-3 (1995); EN 61000-4-3 (1996)

IEC 61000-4-4 (1995); EN 61000-4-4 (1995)

IEC 61000-4-5 (1995); EN 61000-4-5 (1995)

IEC 61000-4-6 (1996); EN 61000-4-6 (1996)

IEC 61000-4-8 (1993); EN 61000-4-8 (1993)

IEC 61000-4-11 (1994); EN 61000-4-11 (1994)

EN61000-3-2 (1995)

EN61000-3-3 (1995)

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A

Dodatkowe informacje:

Wyrób niniejszym spełnia wymogi Dyrektywy dotyczącej niskiego napięcia 73/23/EEC i Dyrektywy EMC
89/336/EEC i został odpowiednio oznakowany symbolem CE.

Wyrób został sprawdzony w typowej konfiguracji z komputerami osobistymi firmy Hewlett-Packard.

Roseville, 28 lutego, 2001

Mark Vigeant, Product Regulations Manager

Kontakt w Europie: Miejscowe biuro sprzedaży i pomocy technicznej firmy Hewlett-Packard lub Hewlett-Packard
GmbH,

Department TRE, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen (FAKS:+49-7031-14-3143).

background image

248 Załącznik C Charakterystyka techniczna serwera druku

PO