HP LaserJet 1200 Printer series - C Charakterystyka techniczna serwera druku

background image

Charakterystyka
techniczna serwera
druku

Niniejszy rozdział zawiera następujące informacje:

Charakterystyka techniczna

Zgodność z wymogami FCC (Federalna Komisja Łączności)

Wspólnota Europejska

Oświadczenia dotyczące przepisów prawnych

background image

242 Załącznik C Charakterystyka techniczna serwera druku

PO