HP LaserJet 1200 Printer series - Zgodnoœæ z wymogami FCC (Federalna Komisja £¶cznoœci)

background image

Zgodność z wymogami FCC (Federalna Komisja
Łączności)

Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i uznane za zgodne z
ograniczeniami Klasy B dotyczącymi urządzeń cyfrowych w nawiązaniu
do części 15 przepisów FCC (Federalnej Komisji Łączności).
Ograniczenia te służą do zapewnienia wystarczającego
zabezpieczenia przez zakłóceniami, które mogą wystąpić podczas
obsługi urządzenia w warunkach rynkowych. Niniejsze urządzenie
wytwarza, używa i może emitować częstotliwość radiową i, jeżeli nie
jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może
wywołać zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji,
że zakłócenia nie wystąpią w danym miejscu instalacji. Jeżeli niniejsze
urządzenie wywołuje zakłócenia w odbiorze radiowym lub
telewizyjnym, które można zidentyfikować poprzez włączenie i
ponowne włączenie urządzenia, użytkownik powinien podjąć próbę
usunięcia zakłóceń w następujący sposób:

Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.

Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.

Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego znajdującego
się w innym obwodzie elektrycznym niż odbiornik radiowy lub
telewizyjny.

Zasięgnąć porady w punkcie sprzedaży urządzeń
radiowo-telewizyjnych lub u doświadczonego montera instalacji
radiowo-telewizyjnych.

Uwaga

Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji drukarki bez wyraźnego
zezwolenia firmy Hewlett-Packard może spowodować utratę prawa do
używania niniejszego urządzenia.

Wymagane jest użycie ekranowanego kabla złącza w celu spełnienia
wymogów ograniczeń odnoszących się do urządzeń Klasy B, zgodnie z
przepisami zawartymi w Części 15 przepisów FCC.

background image

236 Załącznik B Charakterystyka techniczna drukarki i kopiarki/skanera

PO