HP LaserJet 1200 Printer series - Deklaracja zgodnoœci

background image

Deklaracja zgodności

zgodnie z normą ISO/IEC Guide 22 i EN45014

Nazwa producenta:

Hewlett-Packard Company

Adres producenta:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

oświadcza, że niniejszy wyrób

Nazwa wyrobu:

HP LaserJet serii 1200

Numer modelu:

C7044A, C7045A, C7046A, C7048A

Opcje wyrobu::

WSZYSTKIE

spełnia następujące normy techniczne:

Bezpieczeństwo:

IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11 (Class 1 Laser/LED Product)

EMC:

CISPR 22:1997+A1 / EN 55022:1994 Class B

1

EN 61000-3-2:1995

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B

2

) / ICES-002, Issue 2

AS / NZS 3548:1995

Dodatkowe informacje:

Wyrób niniejszym spełnia wymogi dyrektywy EMC 89/336/EEC i dyrektywy dla niskich napięć 73/23/EEC i w
związku z tym został oznakowany symbolem CE.

1) Wyrób został sprawdzony w typowej konfiguracji z komputerami osobistymi firmy Hewlett-Packard.

2) Urządzenie spełnia wymogi Części 15 przepisów FCC. Działanie urządzenie objęte jest dwoma warunkami: (1)
niniejsze urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń i (2) niniejsze urządzenie musi przyjąć wszystkie
zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane działanie.
3) Wyrób działa jak urządzenie należące do urządzeń Klasy A w czasie podłączenia do okablowania lokalnej sieci
komputerowej (LAN) za pomocą wyposażenia serwera druku.

Boise, Idaho USA

1 lipca 2000 r.

WYŁĄCZNIE w sprawach dotyczących przepisów prawnych należy kontaktować się z następującymi
biurami firmy HP:

Kontakt w Australii:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41
Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontakt w Europie:

Miejscowe biuro handlowe i obsługi technicznej firmy HP lub
Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,
Herrenberger Straße 130, D-71034 Böblingen
(FAKS: +49-7031-14-3143).

Kontakt w USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15
Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Tel: 208-396-6000)

background image

PO

Oświadczenia dotyczące przepisów prawnych 229