HP LaserJet 1200 Printer series - Informacje o bezpieczeñstwie materia¸ów

background image

Informacje o bezpieczeństwie materiałów

Dokumenty z informacjami o bezpieczeństwie materiałów (MSDS)
można uzyskać w witrynie firmy HP pod adresem
http://www.hp.com/go/msds. Jeżeli nie ma dostępu do Internetu,
użytkownik znajdujący się w USA może uzyskać informacje pod
numerem usługi faksu na żądanie HP FIRST: 1-800-231-9300.
Należy wybrać numer indeksu 7, aby otrzymać listę dokumentów
zawierających charakterystykę bezpieczeństwa materiałów. Klienci
znajdujący się poza USA powinni zapoznać się z sekcją

HP FIRST

w

celu uzyskania informacji i odpowiednich numerów telefonicznych.

background image

228 Załącznik A Charakterystyka techniczna drukarki

PO