HP LaserJet 1200 Printer series - A Charakterystyka techniczna drukarki

background image

Charakterystyka
techniczna drukarki

Niniejszy rozdział zawiera następujące informacje:

Charakterystyka techniczna

Zgodność z wymogami FCC (Federalna Komisja Łączności)

Program ochrony środowiska naturalnego

Informacje o bezpieczeństwie materiałów

Oświadczenia dotyczące przepisów prawnych

background image

220 Załącznik A Charakterystyka techniczna drukarki

PO