HP LaserJet 1200 Printer series - Zmiana rolki pobieraj¶cej

background image

Zmiana rolki pobierającej

Jeżeli drukarka systematycznie nie pobiera
materiałów, lub pobiera kilka arkuszy na
raz, może wystąpić potrzeba zmiany lub
wyczyszczenia rolki pobierającej. Zapoznaj
się z informacjami podanymi w sekcji

Wyposażenie dodatkowe i składanie
zamówień

w celu zamówienia nowej rolki.

OSTROŻNIE

Niewykonanie tych czynności może
spowodować uszkodzenie drukarki.

1

Odłącz od drukarki przewód zasilający i
poczekaj, aż drukarka ostygnie.

2

Otwórz drzwiczki gniazda z tonerem i
wyjmij kasetę.

3

Odszukaj rolkę pobierają.

4

Zwolnij małe, białe zatrzaski blokujące
z każdej strony rolki i obróć rolkę do
przodu.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

3

2

4

1

background image

PO

Zmiana rolki pobierającej 141

5

Delikatnie pociągnij rolkę do góry i
wyjmij z drukarki.

6

Włóż nową lub wyczyszczoną rolkę do
gniazda. Zapoznaj się z instrukcjami
podanymi w sekcji

Czyszczenie

drukarki

.

Uwaga

Okrągłe i prostokątne występy umieszczone
z każdej strony rolki zapewniają jej właściwe
ułożenie w gnieździe.

7

Ruchem obrotowym dociśnij rolkę, aż z
obu stron zaskoczy na swoje miejsce w
gnieździe.

8

Ponownie załóż kasetę z tonerem i
zamknij drzwiczki gniazda z tonerem.

9

Podłącz do gniazdka elektrycznego
przewód zasilający drukarkę i włącz ją.

5

6

7

8

9

background image

142 Rozdział 9 Diagnostyka drukarki

PO