HP LaserJet 1200 Printer series - Usuwanie z drukarki zakleszczonych materia¸ów

background image

Usuwanie z drukarki zakleszczonych materiałów

W czasie wydruku dochodzi czasem do zakleszczenia materiałów w
drukarce. Powodem zakleszczenia może być:

Nieprawidłowe założenie materiału do podajnika lub
przepełnienie podajnika. Dodatkowe informacje znajdują się w
sekcji

Zakładanie materiałów do podajników

.

Materiały nie spełniają wymogów technicznych firmy HP.
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka

techniczna materiałów do użycia w drukarce

.

Uwaga

Przy dodawaniu nowych materiałów do pojemnika należy zawsze wyjąć cały
stos i wyprostować go. Pozwala to uniknąć pobierania przez drukarkę z
podajnika kilku arkuszy na raz i zakleszczenia ich w drukarce.

Komunikat o zakleszczeniu materiału zostaje wyświetlony w używanym
programie lub za pomocą sygnalizacji kontrolek na panelu sterowania
drukarki. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Konfiguracje

sygnałów świetlnych drukarki

.

Typowe miejsca zakleszczenia materiałów

Gniazdo kasety z tonerem: Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Usuwanie zakleszczonej strony

.

Gniazda podajników: Jeżeli strona wystaje z podajnika, spróbuj
ją delikatnie wyciągnąć, uważając, aby jej nie porwać. Jeżeli
wyczujesz opór, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Usuwanie

zakleszczonej strony

.

Wyjściowe ścieżki materiałów: Jeżeli strona wystaje z
pojemnika wyjściowego, spróbuj ją delikatnie wyciągnąć,
uważając, aby jej nie porwać. Jeżeli wyczujesz opór, zapoznaj się
z instrukcjami w sekcji

Usuwanie zakleszczonej strony

.

Uwaga

Po usunięciu zakleszczonego materiału w drukarce mogą być resztki
sypkiego toneru, który zostanie usunięty po kilku wydrukach.

background image

138 Rozdział 9 Diagnostyka drukarki

PO