HP LaserJet 1200 Printer series - Wydrukowana strona ma inny wygl¶d ni¿ strona wyœwietlona na ekranie.

background image

Wydrukowana strona ma inny wygląd niż
strona wyświetlona na ekranie.

Problemy z wydrukowaną stroną

Problem

Rozwiązanie

Nieczytelny, błędny lub niepełny
tekst.

Kabel szeregowy lub USB może być luźny lub uszkodzony. Spróbuj
wykonać następujące czynności zaradcze.

Odłącz dwa końce kabla i ponownie podłącz je.

Spróbuj dokonać wydruku, który ostatnim razem był
prawidłowy.

Jeżeli możliwe, podłącz kabel i drukarkę do innego komputera
i spróbuj dokonać wydruku, który ostatnim razem był
prawidłowy.

Spróbuj skorzystać z nowego kabla zgodnego z normą
IEEE-1284 lub kabla USB. Zapoznaj się z sekcją

Wyposażenie

dodatkowe i składanie zamówień

.

Podczas instalacji oprogramowania mógł zostać wybrany zły
sterownik drukarki. Upewnij się, że urządzenie HP LaserJet 1200
zostało wybrane we właściwościach drukarki.

Mogła wystąpić usterka w używanym programie. Spróbuj dokonać
wydruku z innego programu.

Brakujące obrazy graficzne lub
tekst, albo puste strony

Upewnij się, że w pliku nie ma pustych stron.

W kasecie z tonerem może nadal być taśma zabezpieczająca.
Wyjmij kasetę z tonerem i wyciągnij taśmę zabezpieczającą.
Ponownie zainstaluj kasetę z tonerem. Zapoznaj się z
instrukcjami podanymi w sekcji

Zmiana kasety z tonerem

.

W celu sprawdzenia drukarki wydrukuj stronę konfiguracji,
naciskając przycisk Start.

Ustawienia grafiki we właściwościach drukarki mogą być
nieprawidłowe dla wykonywanego rodzaju wydruku. Spróbuj
wybrać inne ustawienie we właściwościach drukarki.
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Właściwości

drukarki (sterownik)

.

Sterownik drukarki może nie nadawać się do wykonywanego
wydruku. Spróbuj skorzystać z innego sterownika drukarki,
takiego jak sterownik do drukarki HP LaserJet III.

Uwaga

Jeżeli skorzystasz z innego sterownika drukarki, stracisz
dostęp do niektórych funkcji urządzenia.

background image

128 Rozdział 9 Diagnostyka drukarki

PO

Format strony jest inny niż format
strony wydrukowanej na innej
drukarce.

Jeżeli korzystałeś ze starszego lub innego sterownika drukarki
(oprogramowania drukarki) w celu stworzenia dokumentu, lub też
ustawienia właściwości drukarki w oprogramowaniu są inne, format
strony może się zmienić podczas wydruku za pomocą nowego
sterownika drukarki lub innych ustawień. W celu rozwiązania tego
problemu spróbuj wykonać następujące czynności zaradcze:

Twórz dokumenty i drukuj je za pomocą tego samego
sterownika drukarki (oprogramowania drukarki) i ustawień
właściwości drukarki bez względu na to, jakiej drukarki
HP LaserJet używasz do ich wydruku.

Zmień rozdzielczość, format papieru, ustawienia czcionek i
inne ustawienia. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

.

Jakość grafiki

Ustawienia grafiki mogą nie nadawać się do wykonania danego
zlecenia druku. Spróbuj wykonać następujące czynności zaradcze:

Sprawdź ustawienia grafiki, np. rozdzielczość, we
właściwościach drukarki i odpowiednio je dopasuj.
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Właściwości

drukarki (sterownik)

.

Korzystaj z innego sterownika drukarki (oprogramowania
drukarki), takiego jak sterownik do drukarki HP LaserJet III.

Uwaga

Jeżeli skorzystasz z innego sterownika drukarki, stracisz
dostęp do niektórych funkcji urządzenia.

Problemy z wydrukowaną stroną (ciąg dalszy)

Problem

Rozwiązanie

background image

PO

Poprawa jakości druku 129