HP LaserJet 1200 Printer series - Problemy z obs¸ug¶ papieru

background image

Problemy z obsługą papieru

Problemy z obsługą papieru

Problem

Rozwiązanie

Zakleszczenie papieru

Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Usuwanie z

drukarki zakleszczonych materiałów

.

Upewnij się, że używasz materiałów o wymaganych
parametrach technicznych. Dodatkowe informacje znajdują się
w sekcji

Charakterystyka techniczna materiałów do użycia w

drukarce

.

Upewnij się, że używasz materiałów, które nie są
pomarszczone, pozaginane lub uszkodzone.

Upewnij się, że ścieżka wydruku w drukarce jest czysta.
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Czyszczenie

ścieżek wydruku w drukarce

.

Jeżeli wydruk następuje na prostej ścieżce wydruku, zamknij i
ponownie otwórz drzwiczki w celu upewnienia się, że zielone
dźwignie zwalniające są zamknięte.

Druk jest wykrzywiony

Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Skrzywienie

strony

.

Ustaw prowadnice w pozycjach odpowiadających szerokości i
długości używanych materiałów i ponów próbę druku.
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Prowadnice

materiałów w podajnikach drukarki

or

Zakładanie materiałów

do podajników

.

Drukarka pobiera jednocześnie
ponad jedną stronę z podajnika.

Podajnik materiałów może być przepełniony. Dodatkowe
informacje znajdują się w sekcji

Zakładanie materiałów do

podajników

.

Upewnij się, że materiały nie są pomarszczone, pozaginane
lub uszkodzone.

Płytka rozdzielacza w drukarce może być zużyta. Dodatkowe
informacje znajdują się w sekcji

Zmiana płytki rozdzielacza w

drukarce

.

Drukarka nie pobiera materiałów z
podajnika.

Upewnij się, że drukarka nie pracuje w trybie ręcznego
podawania materiałów. Dodatkowe informacje znajdują się w
sekcji

Konfiguracje sygnałów świetlnych drukarki

.

Rolka pobierająca może być brudna lub uszkodzona.
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Czyszczenie rolki

pobierającej

.

background image

126 Rozdział 9 Diagnostyka drukarki

PO

Drukarka zawija wydruki.

Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Zawijanie się kartki

lub falowanie druku

.

Otwórz drzwiczki otworu wyjściowego prostej ścieżki wydruku.
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Wyjściowe ścieżki

materiałów w drukarce

lub

Materiały

.

Wydruki nie przechodzą
prawidłową ścieżką wydruku.

Otwórz lub zamknij drzwiczki otworu wyjściowego prostej ścieżki
wydruku, aby wybrać żądaną ścieżkę wydruku. Dodatkowe
informacje znajdują się w sekcji

Wyjściowe ścieżki materiałów w

drukarce

.

Bardzo długi czas druku

Drukarka drukuje z maksymalną szybkością 14 stron na minutę
formatu A4 i 15 stron na minutę formatu Letter. Zlecenie druku
może być bardzo skomplikowane. Spróbuj wykonać następujące
czynności zaradcze:

Zmniejsz stopień złożoności dokumentu (np. zmniejsz liczbę
złożonych obrazów graficznych).

W sterowniku drukarki ustaw opcję Zoptymalizuj dla: na
zwykły papier.

• Przy wyborze tej opcji toner może się nieprawidłowo

wiązać z ciężkimi materiałami.

Dodaj więcej pamięci do drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami
podanymi w sekcji

Instalacja modułu pamięci DIMM

.

Używanie wąskich lub ciężkich materiałów zwolni drukowanie.
Używaj normalnych materiałów.

Problemy z obsługą papieru (ciąg dalszy)

Problem

Rozwiązanie

background image

PO

Diagnostyka błędów postscriptowych (PS) 127