HP LaserJet 1200 Printer series - Diagnostyka b¸êdów postscriptowych (PS)

background image

Diagnostyka błędów postscriptowych (PS)

Następujące sytuacje dotyczą języka PS i mogą wystąpić podczas
używania kilku języków drukarek.

Uwaga

W celu otrzymywania drukowanego lub wyświetlanego komunikatu o
wystąpieniu błędów PS, otwórz pole dialogowe „Opcje wydruku” i kliknij
żądaną opcję koło sekcji błędów PS. Opcje te można również wybrać za
pomocą pola wyboru „Drukuj błędy PS”, znajdującego się w programie do
konfiguracji urządzenia HP LaserJet.

Błędy PS

Symptom

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Zlecenie drukowane jest
czcionką Courier (standardowym
krojem czcionki drukarki), a nie
wybraną czcionką.

Żądany krój czcionki nie został
załadowany. Mogła nastąpić
zmiana języka drukarki w celu
wydrukowania zlecenia w języku
PCL, na krótko przez
odebraniem zlecenia druku w
języku PS.

Załaduj żądaną czcionkę i
ponownie wydaj zlecenie druku.
Sprawdź rodzaj i lokalizację
czcionki. Jeżeli trzeba, przeładuj
czcionkę do drukarki. Sprawdź
dokumentację oprogramowania.

Na wydrukowanej stronie w
formacie Legal są obcięte
marginesy.

Zlecenie druku jest zbyt
skomplikowane.

Wydrukuj zlecenie z
rozdzielczością 600 punktów na
cal, zmniejsz złożoność strony
lub zainstaluj więcej pamięci.

Następuje wydruk strony z
błędami PS.

Zlecenie druku może być w
języku innym niż PS.

Upewnij się, że zlecenie druku
jest w języku PS. Sprawdź, czy
program oczekiwał na wysłanie
do drukarki pliku
konfiguracyjnego czy pliku z
nagłówkiem PS.

background image

124 Rozdział 9 Diagnostyka drukarki

PO

Błędy specjalne

Błąd kontroli wartości granicznej Zlecenie druku jest zbyt

skomplikowane.

Wydrukuj zlecenie z
rozdzielczością 600 punktów na
cal, zmniejsz złożoność strony
lub zainstaluj więcej pamięci.

Błąd VM

Błąd czcionek

W sterowniku drukarki wybierz
opcję nieograniczonych
czcionek ładowalnych.

Kontrola zakresu

Błąd czcionek

W sterowniku drukarki wybierz
opcję nieograniczonych
czcionek ładowalnych.

Błędy PS (ciąg dalszy)

Symptom

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

background image

PO

Diagnostyka błędów postscriptowych (PS) 125