HP LaserJet 1200 Printer series - Czyszczenie œcie¿ek wydruku w drukarce

background image

Czyszczenie ścieżek wydruku w drukarce

Jeżeli na wydrukach zaczynają się pojawiać plamki lub kropki toneru,

wyczyść ścieżkę wydruku w drukarce. Do wykonania tego służy folia,
która zbiera cząstki kurzu i toneru ze ścieżki wydruku. Nie używaj do
czyszczenia dokumentowego lub szorstkiego papieru.

1

Włóż folię do podajnika do szybkiego podawania materiałów.

2

Upewnij się, że drukarka znajduje się w stanie gotowości.

3

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start przez 10 sekund. Folia wolno
przesunie się po ścieżce wydruku w drukarce. Wyrzuć zużytą
folię.

Uwaga

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start przez 10 sekund. Folia wolno przesunie
się po ścieżce wydruku w drukarce. Wyrzuć zużytą folię.

Uwaga

Jeżeli folia nie jest dostępna, można użyć papieru, ale czyszczenie trzeba
powtórzyć 2-3 razy w celu uzyskania zadowalających wyników.

background image

PO

Usuwanie z drukarki zakleszczonych materiałów 137