HP LaserJet 1200 Printer series - Czyszczenie drukarki

background image

Czyszczenie drukarki

Podczas drukowania, cząsteczki papieru, toneru i kurzu osiadają
wewnątrz drukarki. Ich akumulacja może z czasem powodować
usterki wydruków, takie jak pojawienie się plamek lub rozmazywanie
się toneru. W celu usunięcia i zapobieżenia takim usterkom można
wyczyścić gniazdo kasety z tonerem i ścieżki wydruku w drukarce.
Dodatkowe informacje znajdują się w następnych sekcjach.

Czyszczenie gniazda kasety z tonerem

Czyszczenie ścieżek wydruku w drukarce

background image

PO

Czyszczenie drukarki 135

Czyszczenie gniazda kasety
z tonerem

Nie potrzeba zbyt często czyścić gniazda
kasety z tonerem, chociaż czyszczenie go
może poprawić jakość wydruków.

OSTRZEŻENIE!

Przed rozpoczęciem czyszczenia drukarki
wyłącz ją, odłączając przewód zasilający.
Poczekaj, aż drukarka ostygnie.

1

Otwórz drzwiczki gniazda z tonerem i
wyjmij kasetę.

OSTROŻNIE

W celu uniknięcia uszkodzenia kasety nie
wystawiaj jej na działanie światła. Jeżeli
trzeba, zakryj kasetę. Nie dotykaj też
czarnej, gąbczastej rolki nośnej wewnątrz
drukarki, żeby nie uszkodzić drukarki.

2

Suchą, niestrzępiącą się szmatką
wytrzyj osad na ścieżkach wydruku i w
gnieździe kasety z tonerem.

3

Ponownie załóż kasetę z tonerem i
zamknij drzwiczki gniazda z tonerem.

4

Ponownie podłącz do drukarki przewód
zasilający.

1

2

3

4

background image

136 Rozdział 9 Diagnostyka drukarki

PO