HP LaserJet 1200 Printer series - Zmiana kasety z tonerem

background image

Zmiana kasety z tonerem

Uwaga

Drzwiczki gniazda kasety z tonerem
otwierają się z wyczuwalnym oporem,
ponieważ następuje wtedy podniesienie
kasety, ułatwiające wyjęcie jej z drukarki.

1

Otwórz drzwiczki gniazda kasety z
tonerem i wyjmij starą kasetę z drukarki.
Zapoznaj się z sekcją

Odzysk kaset z

tonerem na surowce wtórne

lub z

informacją o programie odzysku kaset
na surowce wtórne zamieszczoną w
pudełku z kasetą z tonerem.

OSTROŻNIE

W celu uniknięcia uszkodzenia kasety z
tonerem nie należy jej wystawiać na
działanie światła. Należy ją zakryć arkuszem
papieru.

2

Wyjmij nową kasetę z tonerem z
opakowania i delikatnie poprzechylaj ją
na boki w celu równomiernego
rozmieszczenia toneru wewnątrz
kasety.

3

Zegnij i złam języczek umieszczony po
prawej stronie kasety.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

1

2

3

background image

110 Rozdział 8 Obsługa kasety z tonerem

PO

4

Chwyć języczek i wyciągnij całą taśmę z
kasety. Języczek włóż do pudełka na
kasetę z tonerem w celu zwrotu i
odzysku na surowce wtórne.

5

Włóż kasetę z tonerem do drukarki i
upewnij się, że jest prawidłowo
umieszczona na swoim miejscu.
Zamknij drzwiczki gniazda kasety.

OSTROŻNIE

Jeżeli toner dostanie się na ubranie, wytrzyj
go suchą szmatką i upierz ubranie w zimnej
wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje
trwałe zaplamienie tkaniny tonerem.

4

5

background image

PO

111

9