HP LaserJet 1200 Printer series - Zasady postêpowania firmy HP dotycz¶ce kaset z tonerem innych wytwórców

background image

Zasady postępowania firmy HP dotyczące
kaset z tonerem innych wytwórców

Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania kaset z tonerem, nowych
ani ponownie napełnionych, wyprodukowanych przez innych
wytwórców. Ponieważ kasety takie nie są wyrobami firmy HP, nie ma
ona żadnego wpływu na ich konstrukcję ani jakość.

Uwaga

Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z używania oprogramowania,
złączy lub części pochodzących od innych wytwórców.