HP LaserJet 1200 Printer series - Ustawienia szybkiego kopiowania

background image

Ustawienia szybkiego kopiowania

Można zmienić standardowe ustawienia szybkiego kopiowania po
włączeniu komputera. Zmienione ustawienia będą dotyczyły
wszystkich kolejnych zleceń szybkiego kopiowania, nawet po
wyłączeniu komputera, do czasu ponownej zmiany standardowych
ustawień. Ustawienia szybkiego kopiowania zawierają następujące
ustawienia standardowe:

Liczba kopii = 1

Składanie = Włączone

Zmniejszenie lub powiększenie = Oryginalny (100%)

Jakość kopii = Tekst

Kontrast = Środek skali

Dostęp do ustawień szybkiego kopiowania

Windows 9x, 2000, Millennium i NT 4.0: Na pasku
narzędziowym Dyrektor HP LaserJet (HP LaserJet Director) kliknij
opcję Zestaw narzędzi i program Konfiguracja urządzenia
HP LaserJet (HP LaserJet Device Configuration)
. Po otwarciu
okna programu Konfiguracja urządzenia HP LaserJet kliknij
kartę Kopiowanie.

Pasek narzędziowy Dyrektor HP LaserJet nie jest uruchomiony:

Windows: Kliknij menu Start, menu Programy, opcje

HP LaserJet 1220 oraz Narzędzia, Konfiguracja
urządzenia HP LaserJet
. Kliknij kartę Kopiowanie.

Mac OS: Dwukrotnie kliknij ikonę programu Konfiguracja

urządzenia HP LaserJet (HP LaserJet 1200 Device
Configuration)
. Kliknij kartę Copy (Kopiowanie).

background image

102 Rozdział 7 Kopiowanie

PO