HP LaserJet 1200 Printer series - U¿ywanie funkcji szybkiego kopiowania

background image

Używanie funkcji szybkiego kopiowania

Funkcja szybkiego kopiowania umożliwia szybkie wykonywanie jednej
kopii dokumentu (maks. 30 stron), nawet kiedy komputer jest
wyłączony. Jeżeli trzeba, można zmienić standardowe ustawienia
funkcji szybkiego kopiowania w celu zapewnienia najlepszego wyglądu
wykonywanych kopii. Ustawienia te będą dotyczyły wszystkich zleceń
szybkiego kopiowania do czasu ich ponownej zmiany.

Dodatkowe informacje o zmianie ustawień szybkiego kopiowania
znajdują się w sekcji

Ustawienia szybkiego kopiowania

lub

Uruchamianie systemu pomocy ekranowej

.

1

Upewnij się, że do drukarki założono papier.

2

Załóż dokumenty do skopiowania (maks. 30 stron) do podajnika
skanera węższą, górną krawędzią w kierunku skanera,
stroną do zeskanowania do gór y. Dopasuj prowadnice
materiałów. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Zakładanie dokumentów do kopiarki/skanera

.

3

Otwórz lub zamknij drzwiczki prostej ścieżki wydruku w celu
wykonania kopii. Jeżeli kopiujesz na materiałach o standardowej
gramaturze, skorzystaj z pojemnika wyjściowego (drzwiczki
zamknięte). Jeżeli kopiujesz na ciężkich materiałach, skorzystaj z
prostej ścieżki wydruku (drzwiczki otwarte).

4

Naciśnij przycisk Kopiowanie na skanerze.

background image

PO

Używanie funkcji szybkiego kopiowania 101