HP LaserJet 1200 Printer series - Anulowane zlecenia kopiowania

background image

Anulowane zlecenia kopiowania

Można korzystać z następujących sposobów anulowania zlecenia
kopiowania:

Jednocześnie nacisnąć obydwa przyciski na panelu sterowania
kopiarki/skanera.

Kliknąć opcję Anuluj w polu dialogowym wyświetlonym na ekranie
komputera.

Ponownie zainicjować pracę drukarki

W przypadku kopiowania rozpoczętego w programie kopiarki
HP LaserJet, kliknij opcję Anuluj.

Uwaga

W przypadku anulowania wykonywanego zlecenia kopiowania należy wyjąć
kopiowany dokument z podajnika kopiarki/skanera.

background image

PO

105

8