HP LaserJet 1200 Printer series - U¿ywanie funkcji skanowania do programu poczty elektronicznej (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0)

background image

Używanie funkcji skanowania do programu
poczty elektronicznej
(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0)

1

Połóż dokument do zeskanowania wąskim brzegiem w kierunku
skanera, a stroną do zeskanowania do góry.

2

Dopasuj prowadnice materiałów.

3

Na skanerze naciśnij przycisk Skanowanie. Pasek narzędziowy
Dyrektor HP LaserJet zostaje automatycznie uruchomiony, jeżeli
nie zmieniono ustawień standardowych lub urządzenie nie
znajduje się w sieci komputerowej.

4

Na pasku narzędziowym Dyrektor HP LaserJet: kliknij opcję
Poczta elektroniczna.

5

Następuje zeskanowanie dokumentu, automatyczne
uruchomienie programu poczty elektronicznej i automatyczne
załączenie pliku z zeskanowanym obrazem.

1

2

3

background image

PO

Skanowanie do programu poczty elektronicznej 89