HP LaserJet 1200 Printer series - U¿ywanie funkcji skanowania do programu poczty elektronicznej (MacOS)

background image

Używanie funkcji skanowania do programu
poczty elektronicznej (MacOS)

1

Otwórz pasek narzędziowy Dyrektor HP LaserJet, dwukrotnie
klikając pseudonim tego programu znajdujący się na biurku.

2

Kliknij przycisk Email (Poczta elektroniczna) na pasku
narzędziowym Dyrektor HP LaserJet.

3

Wybierz program poczty elektronicznej jako miejsce docelowe.

4

Jeżeli pojawi się wiadomość z załączonym plikiem zawierającym
zeskanowany obraz, kliknij opcję „Wyślij” (Send).
- Lub -
Zastosuj się do wyświetlonych wskazówek kreatora.

background image

90 Rozdział 6 Skanowanie

PO