HP LaserJet 1200 Printer series - Postêpowanie z zeskanowanymi dokumentami

background image

Postępowanie z zeskanowanymi
dokumentami

Po wybraniu opcji skanowania strona po stronie można dokonać
redakcji każdej strony. Funkcje redagowania obejmują rozjaśnianie i
przyciemnianie wybranych obszarów fotografii, dodawanie lub
usuwanie obszarów strony, zmianę rodzajów obszarów i przycinanie
wybranych fragmentów obrazu.

1

Kliknij opcję Zeskanuj pierwszą stronę. Pierwsza strona zostaje
zeskanowana i pojawia się w oknie podglądu.

2

Wybierz tryb podglądu, klikając odpowiedni przycisk na pasku
narzędziowym, znajdującym się w prawym górnym rogu okna
podglądu.

3

Kliknij opcję Zeskanuj następną stronę w celu zapisania
wyników edycji poprzednio zeskanowanego obrazu i
zeskanowania następnej strony, znajdującej się w automatycznym
podajniku dokumentów. Powtórz czynności opisane w punktach
2 i 3 w stosunku do wszystkich stron w automatycznym podajniku
dokumentów.
- Lub -
Kliknij opcję Wyślij. Wyniki edycji zostają zapisane i pozostałe
strony są automatycznie skanowane. Cały dokument zostaje
wysłany w miejsce docelowe.

4

Jeżeli zeskanowany dokument jest wysyłany do pliku, drukarki lub
programu poczty elektronicznej, pojawia się drugie pole
dialogowe z prośbą o dodatkowe informacje.

background image

88 Rozdział 6 Skanowanie

PO