HP LaserJet 1200 Printer series - Rozpoczêcie skanowania

background image

Rozpoczęcie skanowania

Proces skanowania można rozpocząć na pasku narzędziowym
Dyrektor HP LaserJet (HP LaserJet Director).

Uwaga

Pasek narzędziowy Dyrektor HP LaserJet nie jest obsługiwany w systemie
Microsoft Windows 95. Jeżeli korzystasz z systemu operacyjnego Windows
95, zapoznaj się z sekcją

Pobieranie obrazu

.

Windows

1

Włóż dokument do zeskanowania do podajnika materiałów
kopiarki/skanera.

2

Naciśnij przycisk Skanowanie na kopiarce/skanerze lub otwórz
program Dyrektor HP LaserJet, klikając ikonę programu Dyrektor
HP LaserJet na pasku narzędziowym Windows, a następnie
przycisk Skanowanie.

3

Wybierz miejsce docelowe skanowanego dokumentu.

4

Wybierz skanowanie w kolorze, zaznaczając wybór ramki Skanuj
w kolorze
. Bez zaznaczenia tej ramki, urządzenie automatycznie
dokona skanowania czarno-białego.

5

Zaznacz, czy chcesz skanować wszystkie strony na raz lub po
jednej stronie.
Jeżeli wybierzesz skanowanie wszystkich stron na raz, kliknij
opcję Skanowanie. Zredagowany tekst zostaje zapisany i
pozostałe strony są automatycznie zeskanowane. Cały dokument
zostaje wysłany w miejsce docelowe. Jeżeli zeskanowany
dokument jest wysyłany do pliku, drukarki lub programu poczty
elektronicznej, pojawia się drugie pole dialogowe z prośbą o
dodatkowe informacje.
- Lub -
Jeżeli chcesz skanować strona po stronie, zapoznaj się z sekcją

Postępowanie z zeskanowanymi dokumentami

.

Mac OS

1

Włóż dokument do podajnika materiałów kopiarki/skanera.

2

Naciśnij przycisk Skanowanie na kopiarce/skanerze lub
dwukrotnie kliknij pseudonim paska narzędziowego Dyrektor
HP LaserJet na biurku i kliknij opcję Scan (Skanowanie) na
pasku narzędziowym Dyrektor HP LaserJet. Pojawi się pole
dialogowe programu podglądu skanowania HP LaserJet.

background image

PO

Rozpoczęcie skanowania 87

3

Wybierz miejsce docelowe skanowanego dokumentu.

4

W celu wybrania opcji skanowania w kolorze, kliknij opcję Scan in
color (Skanuj w kolorze)
. (Bez wybrania tej opcji, urządzenie
automatycznie dokona skanowania czarno-białego.)

5

Zaznacz, czy chcesz skanować wszystkie strony na raz lub po
jednej stronie.
Jeżeli wybierzesz skanowanie wszystkich stron na raz, kliknij
opcję Skanowanie. Wyniki edycji zostają zapisane i pozostałe
strony są automatycznie zeskanowane. Cały dokument zostaje
wysłany w miejsce docelowe. Jeżeli zeskanowany dokument jest
wysłany do pliku, drukarki lub programu poczty elektronicznej,
pojawi się drugie pole dialogowe z prośbą o dodatkowe
informacje.
- Lub -
Jeżeli chcesz skanować strona po stronie, zapoznaj się z sekcją

Postępowanie z zeskanowanymi dokumentami

.