HP LaserJet 1200 Printer series - U¿ywanie funkcji przechowywania (Windows 9x, 2000, Millennium, NT 4,0 i MacOS)

background image

Używanie funkcji przechowywania
(Windows 9x, 2000, Millennium, NT 4,0 i
Mac OS)

1

Połóż dokument do zeskanowania wąskim brzegiem w kierunku
skanera, a stroną do zeskanowania do góry.

2

Dopasuj prowadnice materiałów.

3

Na skanerze naciśnij przycisk Skanowanie. Pasek narzędziowy
Dyrektor HP LaserJet zostaje automatycznie uruchomiony, jeżeli
nie zmieniono ustawień standardowych lub urządzenie nie
znajduje się w sieci komputerowej.

4

Na pasku narzędziowym Dyrektor HP LaserJet kliknij opcję
Archiwizacja.

5

Dokument zostaje zeskanowany i zeskanowany obraz pojawia się
na pulpicie.

1

2

3

background image

PO

Przechowywanie zeskanowanego tekstu lub obrazów 93

6

W miarę potrzeby można przyciąć lub zmienić skalę dokumentu,
albo go adnotować.

7

Wybierz kartę Foldery i przeciągnij obraz do wybranego
katalogu, znajdującego się na liście zamieszczonej po lewej
stronie okna programu menedżera dokumentów HP LaserJet.

background image

94 Rozdział 6 Skanowanie

PO