HP LaserJet 1200 Printer series - Poprawa jakoœci zeskanowanego obrazu w programie Menad¿er dokumentów HP

background image

Poprawa jakości zeskanowanego obrazu w
programie Menadżer dokumentów HP

Można korzystać z menedżera dokumentów HP LaserJet w celu
wprowadzania następujących poprawek do zeskanowanych obrazów:

Ustawianie kontrastu

Poprawa jakości

Adnotowanie

Obracanie i odwracanie

Prostowanie

Odwracanie kolorów lub pozytywu na negatyw

Poprawianie ostrości

Czyszczenie

Przetwarzanie na skalę szarości

Przycinanie

Uwaga

Pomoc ekranowa zawiera instrukcje używania tych funkcji. Zapoznaj się z
sekcją

Uruchamianie systemu pomocy ekranowej

.