HP LaserJet 1200 Printer series - 6 Skanowanie

background image

Skanowanie

Niniejszy rozdział zawiera następujące informacje:

Rozpoczęcie skanowania

Skanowanie do programu poczty elektronicznej

Redagowanie tekstu (optyczne rozpoznawanie znaków)

Przechowywanie zeskanowanego tekstu lub obrazów

Pobieranie obrazu

Regulacja kontrastu

Poprawa jakości zeskanowanego obrazu w programie Menadżer
dokumentów HP

Adnotowanie zeskanowanych dokumentów

Anulowane zleceń skanowania

Uwaga

W celu otrzymania optymalnych wyników skanowania należy używać
prawidłowych ustawień rozdzielczości i koloru wykonywanego skanu.
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Rozdzielczość i kolor skanera

.

background image

86 Rozdział 6 Skanowanie

PO