HP LaserJet 1200 Printer series - Tryb EconoMode (oszczêdzanie toneru)

background image

Tryb EconoMode (oszczędzanie toneru)

Doskonałym sposobem wydłużenia okresu użyteczności kasety z
tonerem jest korzystanie z trybu EconoMode. W trybie tym drukarka
używa znacznie mniej toneru niż w normalnym trybie drukowania.
Wydrukowany obraz jest znacznie jaśniejszy, ale nadaje się do
wydruków próbnych lub kontrolnych.

W celu włączenia trybu EconoMode otwórz właściwości drukarki. Na
karcie Wykończenie (Windows) lub na ekranie Imaging Options
(Opcje odwzorowania) (Macintosh) w ramach opcji Jakość druku
wybierz tryb EconoMode.

Uwaga

Zapoznaj się ze sposobem ustawienia trybu EconoMode we wszystkich
przyszłych wydrukach zamieszczonym w sekcji

Właściwości drukarki

(sterownik)

.

background image

PO

85

6