HP LaserJet 1200 Printer series - Opis ustawieñ jakoœci druku

background image

Opis ustawień jakości druku

Ustawienia drukarki mają wpływ na stopień kontrastu wydruku i
sposobu drukowania grafiki. Można też je użyć do optymalizacji
jakości druku na specjalnych rodzajach materiałów. Dodatkowe
informacje znajdują się w sekcji

Optymalizacja jakości druku na

różnych rodzajach materiałów

.

Ustawienia można zmienić w sterowniku drukarki, aby przystosować je
do potrzeb wydruku. Istnieją następujące ustawienia:

Najlepsza jakość: Wydruk ma rozdzielczość 1200 dpi i najlepszą
jakość druku.

Szybsze drukowanie: Rozdzielczość jest trochę zmniejszona w
celu przyspieszenia wydruku. To jest standardowe ustawienie.

Nietypowy: Jakość druku taka sama, jak przy ustawieniu
„szybsze drukowanie”, ale można zmienić wzory skali.

Tryb EconoMode (oszczędzanie toneru): Wydruk tekstu
realizowany z mniejszą ilością toneru. To ustawienie przydaje się
do wydruków próbnych.

Można wybrać te ustawienia na karcie Wykończenie (Windows) w
ramach opcji Jakość druku we właściwościach drukarki. W celu
zobaczenia szczegółów każdego ustawienia kliknij Szczegóły. Na
Macintoshu wybierz ekran Imaging Options (Opcje
odwzorowania)
.

Uwaga

W celu zmiany ustawień jakości druku wszystkich przyszłych wydruków,
otwórz właściwości drukarki za pomocą menu Start na tacy systemu
Windows. W celu zmiany ustawień jakości druku dotyczących tylko
używanego właśnie programu otwórz właściwości drukarki za pomocą menu
Ustawienia wydruku w programie używanym do drukowania. Dodatkowe
informacje znajdują się w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

.

background image

84 Rozdział 5 Drukowanie

PO