HP LaserJet 1200 Printer series - Drukowanie znaków wodnych

background image

Drukowanie znaków wodnych

Opcja używania znaków wodnych umożliwia drukowanie tekstu „pod
spodem” (w tle) treści danego dokumentu. Na przykład, można
wydrukować dużymi, szarymi literami napis Brudnopis lub Poufne po
przekątnej pierwszej strony lub wszystkich stron dokumentu.

Drukowanie znaków wodnych

1

W używanym programie komputerowym otwórz sterownik
drukarki. Zapoznaj się z instrukcją w sekcji

Właściwości drukarki

(sterownik)

.

2

Na karcie Efekty (Windows) lub ekranie Watermark/Overlay
(Znak wodny/Nakładka) (Macintosh), określ rodzaj znaku
wodnego do wydrukowania na dokumencie.

background image

PO

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk n-up). 79