HP LaserJet 1200 Printer series - Drukowanie broszur

background image

Drukowanie broszur

Można drukować broszury na papierze
formatu A4, Letter, Legal i Executive.

1

Załóż papier i upewnij się, że drzwiczki
otworu ścieżki prostego wydruku są
zamknięte.

2

Otwórz sterownik drukarki. Zapoznaj
się z instrukcją w sekcji

Właściwości

drukarki (sterownik)

. Na karcie

Wykończenie (Windows) lub ekranie
Layout (Układ) (Macintosh) wybierz
opcję Druk obustronny oraz opcję
Letter (Zszywanie z lewej strony) lub
Letter (Zszywanie z prawej strony) w
rozwijanym menu Broszura. Wydrukuj
broszurę.

3

Po wydrukowaniu jednej strony, wyjmij
pozostały papier z podajnika i odłóż go
na bok do czasu zakończenia wydruku
broszury.

4

Zbierz wydrukowane strony, obróć je
do góry nogami, zadrukowaną stroną
do dołu, i wyprostuj cały stos papieru.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

1

2

3

4

background image

PO

Drukowanie broszur 81

5

Włóż stos z powrotem do podajnika.
Uprzednio wydrukowana strona
powinna być ułożona do dołu, górnym
brzegiem strony w kierunku drukarki.

Kliknij OK (na ekranie) i poczekaj na
wydruk drugiej strony.

6

Złóż i zszyj strony.

5

6

background image

82 Rozdział 5 Drukowanie

PO