HP LaserJet 1200 Printer series - Anulowanie zlecenia druku

background image

Anulowanie zlecenia druku

Można anulować zlecenie druku z używanego programu lub z kolejki
wydruku.

W celu natychmiastowego zatrzymania drukarki wyjmij pozostały
papier z drukarki. Po zatrzymaniu wydruku, skorzystaj z jednej z
następujących opcji.

Panel sterowania drukarki: W celu anulowania zlecenia druku,
naciśnij i zwolnij przycisk Start na panelu sterowania drukarki.

Program komputerowy: Na ekranie pojawia się zwykle pole
dialogowe, umożliwiając anulowanie zlecenia druku.

Kolejka wydruku w systemie Windows: Jeżeli zlecenie druku
czeka w kolejce (pamięci komputera) lub w buforze drukarki, usuń
je z stamtąd. Przejdź na ekran Drukarka w systemach
Windows 9x, 2000, Millennium i NT 4.0, kliknij przycisk Start,
opcje Ustawienia i Drukarki. Dwukrotnie kliknij ikonę
HP LaserJet 1200 w celu otwarcia okna, wybierz zlecenie druku
i kliknij opcję Usuń.

Kolejka wydruku na biurku (Mac OS): Otwórz kolejkę wydruku,
dwukrotnie klikając ikonę drukarki w finderze. Następnie
podświetl zlecenie druku i kliknij Trash (Kosz).

Jeżeli kontrolka stanu na panelu sterowania nadal miga po anulowaniu
zlecenia druku, wciąż trwa wysyłanie zlecenia druku z komputera do
drukarki. Usuń zlecenie w kolejki wydruku albo poczekaj na
zakończenie wysyłania danych przez komputer. Drukarka powróci do
stanu gotowości.

background image

PO

Opis ustawień jakości druku 83