HP LaserJet 1200 Printer series - Drukowanie na materia¸ach o nietypowych formatach lub na kartach

background image

Drukowanie na materiałach o nietypowych formatach
lub na kartach

1

Otwórz drzwiczki wyjścia prostej ścieżki wydruku

2

Załóż materiały wąskim br zegiem do przodu, a stroną do
zadrukowania do gór y. Dopasuj boczne i tylne prowadnice
materiałów do formatu materiałów.

3

Wybierz prawidłowy format materiału w ustawieniach drukarki
(Ustawienia w programie używanym do wydruku mogą zastąpić
ustawienia właściwości drukarki.)

4

Wybierz funkcję optymalizacji na karcie Papier w sterowniku
drukarki lub w programie do konfiguracji urządzenia HP LaserJet.
Następnie wybierz opcję Zoptymalizuj dla: i w rozwijanym polu
wybierz opcję kart.

5

Wydrukuj dokument

background image

72 Rozdział 4 Materiały

PO

background image

PO

73

5