HP LaserJet 1200 Printer series - Drukowanie na jednej kopercie

background image

Drukowanie na jednej
kopercie

Używaj tylko kopert przeznaczonych do
drukarek laserowych. Dodatkowe
informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka techniczna materiałów do
użycia w drukarce

.

Uwaga

Używaj podajnika do szybkiego podawania
materiałów do drukowania na jednej
kopercie. Korzystaj z głównego podajnika
do drukowania na wielu kopertach.

1

W celu uniknięcia zawijania się kopert
podczas drukowania, otwórz drzwiczki
wyjścia prostej ścieżki wydruku.

2

Przed założeniem kopert, rozsuń
prowadnice materiałów na szerokość
nieco większą od szerokości kopert.

3

Połóż kopertę końcem, na którym
nakleja się znaczek w kierunku
drukarki, a stroną do zadrukowania do
góry.

Uwaga

Jeżeli na krótszym brzegu koperty jest
skrzydełko, podawaj kopertę do drukarki
tym brzegiem.

4

Ustaw prowadnice materiałów w
pozycjach odpowiadających szerokości
i długości koperty. Ustaw opcję
Zoptymalizuj dla: w pozycję „Koperta”
i dokonaj wydruku na kopercie.

1

2

3

4

background image

PO

Drukowanie na kopertach 69

Drukowanie na wielu
kopertach

Używaj tylko kopert przeznaczonych do
drukarek laserowych. Dodatkowe
informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka techniczna materiałów do
użycia w drukarce

.

Uwaga

Używaj podajnika do szybkiego podawania
materiałów do drukowania na jednej
kopercie. Korzystaj z głównego podajnika
do drukowania na wielu kopertach.

1

W celu uniknięcia zawijania się kopert
podczas drukowania, otwórz drzwiczki
wyjścia prostej ścieżki wydruku.

2

Przed założeniem kopert, rozsuń
prowadnice materiałów na szerokość
nieco większą od szerokości kopert.

3

Połóż koperty końcem, na którym
nakleja się znaczek w kierunku
drukarki, a stroną do zadrukowania do
góry.

Uwaga

Jeżeli na krótszym brzegu kopert są
skrzydełka, podawaj koperty do drukarki
tym brzegiem.

4

Ustaw prowadnice materiałów w
pozycjach odpowiadających szerokości
i długości kopert. Ustaw opcję
Zoptymalizuj dla: w pozycję „Koperta”
i dokonaj wydruku na kopercie.

5

Do drukarki włóż z powrotem podajnik
do szybkiego podawania materiałów.

1

3

4

2

5

background image

70 Rozdział 4 Materiały

PO