HP LaserJet 1200 Printer series - Drukowanie na foliach i nalepkach

background image

Drukowanie na foliach i nalepkach

Należy używać tylko takich folii i nalepek, które są zalecane do użytku
w drukarkach laserowych, takich jak folie HP i nalepki HP LaserJet.
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka

techniczna materiałów do użycia w drukarce

.

OSTROŻNIE

Obejrzyj materiały w celu upewnienia się, czy nie są pomarszczone lub
pozawijane i czy nie mają porwanych brzegów lub brakujących nalepek.

W celu drukowania na foliach i nalepkach

1

Otwórz drzwiczki wyjścia prostej ścieżki wydruku.

2

Załóż jedną stronę do podajnika do szybkiego podawania
materiałów lub wiele stron do głównego podajnika. Upewnij się,
że górna część materiałów ułożona jest przodem do drukarki, a
strony do zadrukowania (szorstkie) do góry.

3

Dopasuj prowadnice materiałów.

4

Wybierz funkcję optymalizacji na karcie Papier w sterowniku
drukarki lub w programie do konfiguracji urządzenia HP LaserJet
(HP LasetJet Device Configuration). Następnie wybierz opcję
Zoptymalizuj dla: i wybierz folie lub nalepki w rozwijanym polu.

5

Wydrukuj dokument. Usuwaj wydruki z tyłu drukarki w miarę
drukowania, żeby się nie sklejały, i kładź je na płaskiej
powierzchni.

background image

68 Rozdział 4 Materiały

PO