HP LaserJet 1200 Printer series - 4 Materia¸y

background image

Materiały

Niniejszy rozdział zawiera następujące informacje:

Optymalizacja jakości druku na różnych rodzajach materiałów

Drukowanie na foliach i nalepkach

Drukowanie na kopertach

Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach

Drukowanie na materiałach o nietypowych formatach lub na
kartach

background image

66 Rozdział 4 Materiały

PO