HP LaserJet 1200 Printer series - Uruchamianie wbudowanego serwera sieciowego

background image

Uruchamianie wbudowanego serwera sieciowego

Po konfiguracji adresu IP w serwerze druku, wykonaj następujące
czynności:

1

Uruchom obsługiwaną przeglądarkę sieciową

2

Wpisz adres IP serwera druku jako adres URL. Zostanie
wyświetlona strona domowa serwera druku.

3

Kliknij łącze Help (Pomoc) na stronie serwera druku w celu
zapoznania się z dodatkowymi informacjami.

background image

52 Rozdział 3 Opis obsługi serwera druku

PO

Uwaga

Jeżeli zmienisz adres IP i inne parametry, połączenie z wbudowanym
serwerem sieciowym zostanie zamknięte. W celu ponownego nawiązania
połączenia, użyj nowego adresu IP jako URL. Niektóre konfiguracje
komputera mogą wtedy nie działać.