HP LaserJet 1200 Printer series - Wstêpne wymogi

background image

Wstępne wymogi

Komputery na których zainstalowano protokół TCP/IP mogą używać
wbudowanego serwera sieciowego w celu kontroli i konfiguracji
drukarek pracujących w sieci w serwerem druku HP JetDirect.
Skorzystaj z programu instalacyjnego na dysku CD-ROM drukarki w
celu konfiguracji funkcji.

Przed użyciem wbudowanego serwera sieciowego trzeba
skonfigurować adres IP dla serwera druku HP JetDirect. Skorzystaj z
programu instalacyjnego na dysku CD-ROM drukarki w celu
konfiguracji adresu IP.

Opcjonalnie możesz skorzystać z protokołu BootP (Protokół
ładowania początkowego) lub DHCP (Protokół konfigurowania
dynamicznego hosta) w celu

automatycznego konfigurowania adresu

IP w sieci przy każdym włączeniu serwera druku.