HP LaserJet 1200 Printer series - U¿ywanie wbudowanego serwera sieciowego

background image

Używanie wbudowanego serwera sieciowego

Każdy serwer sieci HP JetDirect 175X zawiera wbudowany serwer
sieciowy, z którego można korzystać w sieci typu intranet za pomocą
zgodnej przeglądarki sieciowej. Wbudowany serwer sieciowy
umożliwia dostęp do stron konfiguracji i zarządzania serwerem druku i
podłączonej do niego drukarki. Strony poświęcone pracy sieci
zawierają informacje o stanie i konfiguracji serwera druku HP JetDirect
175X.

Można korzystać z wbudowanego serwera sieciowego w celu
wykonania następujących czynności:

Kontrola stanu pracy drukarki i serwera druku

Dokonywanie opcjonalnych zmian konfiguracji serwera druku w
celu dopasowania go do pracy w używanej sieci

Łączenie się z witryną firmy HP w sieci WWW

Skanowanie obrazów w sieci bez oprogramowania urządzenia HP
LaserJet 1220

background image

PO

Uruchamianie wbudowanego serwera sieciowego 51