HP LaserJet 1200 Printer series - U¿ywanie protoko¸u DHCP

background image

Używanie protokołu DHCP

Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP), zdefiniowany
żądaniami RFC 2131 i 2132, jest jednym z kilku sposobów
konfiguracji używanych przez serwer druku HP JetDirect. Jeżeli w
używanej sieci jest serwer DHCP, serwer druku HP JetDirect
automatycznie otrzyma swój adres IP z tego serwera i zarejestruje
swoją nazwę u dowolnego urządzenia do dynamicznego rejestrowania
nazw zgodnego z RFC 1001 i 1002, jeżeli tylko określono adres IP
serwera WINS (Serwis nazewnictwa internetowego Windows).

Uwaga

Jeżeli serwer druku HP JetDirect nie otrzyma swojej konfiguracji IP w ciągu
dwóch minut, zostanie mu automatycznie przypisany standardowy adres IP:
192.0.0.192. Zaleca się zmianę tego adresu na adres pasujący do sposobu
adresowania obowiązującego w używanej sieci. Można jednak skorzystać z
tego adresu do początkowego używania serwera druku, a następnie zmienić
go na odpowiedniejszy adres. W celu tymczasowego używania
standardowego adresu IP, skonfiguruj na komputerze adres IP w tej samej
podsieci lub wybierz do niego trasę protokołu IP. Usługi protokołu DHCP
muszą być dostępne na serwerze. Zapoznaj się z informacjami o sposobie
instalacji i aktywacji usług protokołu DHCP zamieszczonymi w dokumentacji
systemu i pomocy ekranowej.

Uwaga

Jeżeli serwer druku HP JetDirect i serwer BOOTP/DHCP ulokowane są w
innych podsieciach, konfiguracja IP może się nie udać, jeżeli router
(urządzenie trasujące) nie obsługuje funkcji przekazywania BOOTP
umożliwiającego transfer żądań protokołu BOOTP między podsieciami.