HP LaserJet 1200 Printer series - Konfiguracja serwera BOOTP

background image

Konfiguracja serwera BOOTP

Uwaga

Firma Hewlett-Packard zaleca umieszczenie serwera BOOTP w tej samej
podsieci, w której są obsługiwane przez niego drukarki. Bez odpowiedniej
konfiguracji, routery (urządzenia trasujące) nie mogą przekazywać
rozsyłanych pakietów BOOTP.

Uwaga

Jeżeli serwer druku HP JetDirect nie otrzyma swojej konfiguracji IP w ciągu
dwóch minut, zostanie mu automatycznie przypisany standardowy adres IP:
192.0.0.192. Zaleca się zmianę tego adresu na adres pasujący do sposobu
adresowania obowiązującego w używanej sieci. Można jednak skorzystać z
tego adresu do początkowego użycia serwera druku, a następnie zmienić
go na odpowiedniejszy adres. W celu tymczasowego używania
standardowego adresu IP, należy skonfigurować na komputerze adres IP w
tej samej podsieci lub ustanowić do niego trasę protokołu IP.

Żeby serwer druku HP JetDirect mógł otrzymać siecią swoje dane
konfiguracyjne trzeba skonfigurować odpowiednie pliki na serwerach
BOOTP. Serwer druku korzysta z protokołu BOOTP do otrzymania
wpisów do pliku

/etc/bootptab

w serwerze BOOTP.

Po włączeniu serwer druku HP JetDirect wysyła żądanie protokołu
BOOTP, które zawiera adres sprzętowy. Demon serwera BOOTP
poszukuje pliku

/etc/bootptab

, odpowiadającego adresowi MAC i

po znalezieniu go wysyła odpowiadające dane konfiguracyjne
serwerowi HP JetDirect jako odpowiedź BOOTP. Dane konfiguracyjne
w pliku

/etc/bootptab

muszą być prawidłowo wpisane. Opis

wpisów znajduje się w sekcji

Wpisy pliku Bootptab

.

OSTROŻNIE

Nazwy społeczności (hasła) drukarki nie są bezpieczne. Do określenia nazwy
społeczności drukarki należy wybrać nazwę inną niż hasła stosowane w
innych systemach używanej sieci.

background image

PO

Używanie protokołu BOOTP 55