HP LaserJet 1200 Printer series - U¿ywanie protoko¸u BOOTP

background image

Używanie protokołu BOOTP

W niniejszej sekcji podano opis konfiguracji serwera druku za pomocą
usług protokołu Bootstrap używanego na serwerach różnych
systemów operacyjnych. Można skorzystać z protokołu BOOTP do
załadowania w sieci danych konfiguracji sieciowej z wybranego
serwera do serwera druku HP JetDirect.

Uwaga

W systemach serwerów Windows NT i 2000 skorzystaj z programów
narzędziowych Microsoft DHCP w celu konfiguracji urządzenia HP JetDirect
za pomocą protokołu BOOTP. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Używanie protokołu DHCP

.

background image

PO

Używanie protokołu BOOTP 53