HP LaserJet 1200 Printer series - U¿ywanie protoko¸ów sieciowych

background image

Używanie protokołów sieciowych

Serwer druku HP JetDirect 175X obsługuje następujące protokoły
sieciowe:

TCP/IP (Protokół sterowania transmisją w sieci/Protokół
internetowy)

IPX/SPX (Międzysieciowa wymiana pakietów)

AppleTalk

Uwaga

Protokół IPX/SPX nie jest obsługiwany w sieciach firmy Novell. Należy
skonfigurować serwer druku HP JetDirect do bezpośredniego połączenia
typu każdy z każdym między komputerem a urządzeniem zamiast połączenia
przez serwer sieci Novell. Taka konfiguracja nazywana jest czasem
bezpośrednim trybem IPX.

Przy konfiguracji drukowania typu klient-serwer w sieci opartej na
systemach operacyjnych Microsoft Windows 95, 98, NT lub 2000,
można użyć oprogramowania instalacyjnego do konfiguracji serwera
druku do pracy w wymienionych systemach, a następnie
współużytkować drukarkę z komputerami klientów.

Przy konfiguracji drukowania typu klient-serwer w sieci opartej na
systemach operacyjnych Microsoft Windows 95, 98, NT lub 2000,
można użyć oprogramowania instalacyjnego w celu konfiguracji
każdego klienta do bezpośredniego drukowania na drukarce.

background image

PO

Identyfikacja składników serwera druku 47