HP LaserJet 1200 Printer series - W¸¶czanie lub wy¸¶czanie protoko¸u DHCP

background image

Włączanie lub wyłączanie protokołu DHCP

Jeżeli nie chcesz skonfigurować serwera druku HP JetDirect za
pomocą protokołu DHCP, musisz wyłączyć konfigurację DHCP.
Możesz skorzystać z jednego z następujących sposobów włączania
lub wyłączania protokołu DHCP.

Jeżeli używasz panelu sterowania drukarki w celu wyłączenia
protokołu BOOTP w serwerze druku HP JetDirect, to protokół
DHCP jest wyłączony.

Możesz użyć połączenia dalekopisowego (Telnet) w celu
włączenia lub wyłączenia działania protokołu DHCP w serwerze
druku HP JetDirect. Przy użyciu tego sposobu, serwer druku
automatycznie zwalnia wszystkie nazwy i adresy IP związane z
serwerem DHCP i ponownie inicjuje protokół TCP/IP dla serwera
druku. Serwer druku jest w tym momencie nieskonfigurowany i
zaczyna wysyłać żądania protokołów BOOTP i RARP w celu
uzyskania nowych (nie związanych z DHCP) informacji
konfiguracyjnych.

Można korzystać z wbudowanego serwera sieciowego w celu
zmiany parametrów protokołu TCP/IP.

Jeżeli ręcznie wprowadzasz adres IP podczas używania połączenia
telnetowego do wyłączenia protokołu DHCP, serwer druku nadal
zwalnia adres uzyskany protokołem DHCP, ale nie wysyła żądań
konfiguracyjnych protokołów BOOTP i RARP. Serwer użyje zamiast
tego informacji konfiguracyjnych dostarczonych przez użytkownika.
Jeżeli podasz adres IP, powinieneś także ręcznie ustawić wszystkie
parametry konfiguracyjne, takie jak maska podsieci, brama
standardowa i czas oczekiwania.

Uwaga

Jeżeli zmienisz stan konfiguracji protokołu DHCP z wyłączonego na
włączony, serwer druku przygotuje się do otrzymania informacji
konfiguracyjnych z serwera DHCP. Oznacza to, że po zakończeniu
połączenia telnetowego zostanie ponownie zainicjowany protokół TCP/IP
dla serwera druku i wszystkie bieżące informacje konfiguracyjne zostaną
wymazane. Serwer druku będzie wtedy usiłował dostać nowe informacje
konfiguracyjne w sieci za pomocą wysyłanych żądań protokołu DHCP do
serwera DHCP.

background image

64 Rozdział 3 Opis obsługi serwera druku

PO