HP LaserJet 1200 Printer series - Systemy Windows

background image

Systemy Windows

Serwer druku HP JetDirect obsługuje konfigurację IP z serwera DHCP
systemu Windows NT lub 2000. Niniejsza sekcja zawiera opis
konfiguracji puli (lub „zakresu”) adresów IP, które serwer Windows
może przypisywać lub dzierżawić każdemu urządzeniu. Po konfiguracji
do działania w protokole BOOTP/DHCP (standardowe ustawienie
fabryczne), serwer druku HP JetDirect po włączeniu wysyła do
serwera DHCP żądanie konfiguracji swojego adresu IP.

Uwaga

Poniżej zamieszczono tylko ogólny opis. Szczegółowe informacje
techniczne znajdują się w dokumentacji załączonej do oprogramowania
protokołu DHCP.

Uwaga

W celu uniknięcia kłopotów związanych ze zmiennymi adresami IP, firma
Hewlett-Packard zaleca przypisywanie wszystkim używanym drukarkom
adresów IP z bezterminowymi okresami dzierżawy lub zarezerwowanych
adresów IP.