HP LaserJet 1200 Printer series - Przenoszenie serwera do innej sieci

background image

Przenoszenie serwera do innej sieci

Po przeniesieniu serwera druku HP JetDirect ze skonfigurowanym
adresem IP do innej sieci komputerowej, upewnij się, że adres IP
serwera nie koliduje w tej sieci z adresami IP. Można zmienić adres IP
serwera druku na adres do użycia w nowej sieci, albo można usunąć
bieżący adres IP i skonfigurować inny adres IP po zainstalowaniu
serwera w nowej sieci. Wykonaj zimne resetowanie serwera druku
(zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Diagnostyka serwera druku

).

Jeżeli bieżący serwer protokołu BOOTP nie jest osiągalny, znajdź inny
serwer BOOTP i skonfiguruj drukarkę do pracy z tym serwerem.

Jeżeli korzystałeś z protokołu BOOTP lub DHCP do skonfigurowania
serwera druku wpisz do odpowiednich plików systemowych
uaktualnione ustawienia. Jeżeli ręcznie ustawiłeś adres IP, ponownie
skonfiguruj parametry IP według opisu w niniejszym rozdziale.

Wykonaj instrukcje znajdujące się na odpowiedniej stronie domowej w
celu skonfigurowania lub zmodyfikowania drukarki. Umożliwią one
skonfigurowanie drukarki i przygotowanie jej do druku.

Uwaga

Możesz zastąpić domenę serwera adresem TCP/IP.

background image

PO

65

4