HP LaserJet 1200 Printer series - W celu instalacji sprzêtowej serwera HP JetDirect 175X

background image

W celu instalacji sprzętowej
serwera HP JetDirect 175X

1

Użyj kabla sieciowego do podłączenia
serwera 175X do sieci.

2

Użyj kabla USB do podłączenia
serwera 175X do drukarki.

3

Podłącz zasilacz do serwera druku.

4

Podłącz zasilacz przewodem
zasilającym do źródła zasilania.

5

Dioda LED 10 lub 100 powinna świecić
się na zielono, sygnalizując połączenie
sieciowe. Dioda LED zasilanie/stan
powinna zacząć migać. Poczekaj
15 sekund. Dioda zasilanie/stan
powinna się świecić zielonym światłem
stałym.

6

W celu wydrukowania strony
konfiguracji i sprawdzenia połączenia
drukarki naciśnij przycisk Test.

7

Skorzystaj z dodatkowego uchwytu do
przymocowania serweradruku do tylnej
ścianki drukarki lub w innym wygodnym
miejscu.

1

2

3

6

5

7

background image

PO

Instalacja i konfiguracja oprogramowania sieciowego. 49