HP LaserJet 1200 Printer series - Instalacja oprogramowania w sieci.

background image

Instalacja oprogramowania w sieci.

Program instalacyjny na dysku CD-ROM drukarki pomoże dokonać
podstawowej konfiguracji serwera druku i drukarki.

Uwaga

Jeżeli serwer druku został osobno zakupiony, upewnij się, że do instalacji
serwera używasz oprogramowania dostarczonego na dysku CD-ROM
załączonym do drukarki. Nie używaj dysku HP JetDirect CD-ROM
załączonego do serwera druku. Jeżeli zainstalowałeś już drukarkę, za
pomocą opcji „Direct Connect” (Połączenie bezpośrednie), musisz dokonać
deinstalacji oprogramowania drukarki i ponownie je uruchomić za pomocą
opcji „Connected to the network” (Podłączony do sieci) w celu upewnienia
się, że wszystkie funkcje drukowania, kopiowania i skanowania prawidłowo
działają.