HP LaserJet 1200 Printer series - Instalacja drukarki i serwera druku

background image

Instalacja drukarki i serwera druku

1

Zakończ pracę wszystkich programów.

2

Włóż dysk CD-ROM do stacji napędu dysków CD-ROM. Po
pojawieniu się ekranu powitalnego wykonaj instrukcje
wyświetlone na ekranie. Po otrzymaniu pytania o sposób
podłączenia drukarki, wybierz opcję Connected to the network
(Podłączony do sieci)
i kliknij Next (Dalej).

background image

50 Rozdział 3 Opis obsługi serwera druku

PO

Uwaga

Jeżeli nie pojawi się ekran powitalny, kliknij Start i Uruchom. Wpisz x:setup
(gdzie x oznacza literę stacji napędu dysków CD-ROM) i kliknij OK. Jeżeli
ekran powitalny instalatora nie pojawi się na Macintoshu, dwuktrotnie kliknij
ikonę dysku CD na biurku, następnie dwukrotnie kliknij program isntalujący
HP All-In-One Installer.

3

Przed zakończeniem instalacji pojawi się ekran konfiguracji z
pytanie, czy chcesz wydrukować stronę konfiguracji. Kliknij Tak.

Uwaga

Jeżeli serwer druku został osobno zakupiony, upewnij się, że dokonano
instalacji oprogramowania serwera dostarczonego na dysku CD-ROM
załączonym do drukarki. Ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki w
celu upewnienia się, że wszystkie funkcje drukowania, kopiowania i
skanowania będą prawidłowo działały.

Jeżeli siec korzysta z protokołu TCP/IP, możesz skorzystać z
dodatkowych narzędzi w celu dopasowania konfiguracji serwera do
używanego środowiska sieciowego.